Ηλιακή Ενέργεια-Φωτοβολταϊκά

Η Εταιρεία ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με εξειδίκευση στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διάδοση και η προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλιακής, με την προσφορά προς τους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων. Για την ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό ανεξαρτήτως του ποσού επένδυσης. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία, στην ποιότητα και στην αξιοπιστία των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσβλέπουμε μέσω στενής συνεργασίας στην ικανοποίησή των πελατών μας και κατ’ επέκταση στη δημιουργία αμφίπλευρων σχέσεων με ανταποδοτικά οφέλη.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ικανή να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια και την εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών ρυπογόνων πηγών. Όντας πράσινη μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, συνιστά διέξοδο στα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή και η μόλυνση του πλανήτη. Με πηγή την ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια, η χρήση των φωτοβολταικών συστημάτων αντικαθιστά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Πλεονεκτήματα
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

* Δε μολύνουν το περιβάλλον αφού δεν παράγουν απόβλητα και αέριους ρύπους.
* Κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
* Έχουν αθόρυβη λειτουργία.
* Αποτελούν αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 35 χρόνια.
* Χαρακτηρίζονται από ευελιξία στην τοποθέτηση, χωρίς ιδιαίτερες χωροταξικές απαιτήσεις.
* Υπάρχει δυνατότητα επέκτασής τους ανάλογα με την περιοχή και τις ενεργειακές ανάγκες.
* Μπορούν να προσφέρουν απεξάρτηση από το Δίκτυο της ΔΕΗ και την τροφοδότηση σε καύσιμη πρώτη ύλη για απομακρυσμένα συστήματα.
* Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
* Επιτρέπουν την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας σε μπαταρίες, κλπ.
* Αποτελούν μια κερδοφόρα επένδυση.

Υπηρεσίες
Η Εταιρεία ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” αναλαμβάνοντας:

* Την αυτοψία, την αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης.
* Το σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής των φωτοβολταϊκών συστημάτων που περιλαμβάνει την προσομοίωση της εγκατάστασης με σχετικό λογισμικό προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών μονάδων και η αποφυγή σκιάσεων που δρουν αρνητικά τόσο στην παραγόμενη ενέργεια όσο και στη διάρκεια ζωής των ηλιακών συλλεκτών.
* Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σύμφωνα και με τις επενδυτικές επιθυμίες του κάθε πελάτη.
* Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αδειοδότηση, χρηματοδότηση και ασφάλιση των έργων με συνεργασίες που έχει συνάψει με Τραπεζικούς οργανισμούς και Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.
* Την προμήθεια του επώνυμου και αξιόπιστου εξοπλισμού.
* Την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία.
* Την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση και επισκευή).
* Την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ SCHUKO-BOSCH-KOSTAL-HECKERT SOLAR-BUDERUS-COSMOSOLAR