Το μπετόν είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος κατασκευής πισίνας, είτε εφαρμόζεται τεχνολογία υπερχείλισης είτε skimmer. Μέχρι το 1980, όλες οι πισίνες στη χώρα μας κατασκευάζονταν με μπετόν, που εξασφαλίζει αντοχή και ελευθερία στον σχεδιασμό.

Η σωστή μελέτη και κατασκευή πισίνας είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά . Η τεχνική εφαρμογή και κατασκευή πρέπει να γίνονται με βάση την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, τις απαιτήσεις σας και κάθε μελλοντική διαμόρφωση του χώρου θα πρέπει να έχει προβλεφθεί. Μια πισίνα φτιάχνεται βήμα-βήμα αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε το τελευταίο πριν κάνουμε το πρώτο

ΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 1. Αρχιτεκτονική-στατική μελέτη
 2. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
 3. Επιλογή υλικών κατασκευής
 4. Εκσκαφές –καλουπώματα (οικοδομικές εργασίες)
 5. Εγκατάσταση υδραυλικής υποδομής κυκλοφορίας νερού
 6. Εγκατάσταση ηλεκτρολογικής υποδομής- φωτισμού
 7. Κατασκευή δεξαμενής πισίνας (οικοδομικές εργασίες)
 8. Στεγανοποίηση (οικοδομικές εργασίες)
 9. Επένδυση δεξαμενής πισίνας
 10. Μηχανολογική και υδραυλική εγκατάσταση μηχανοστασίου
 11. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μηχανοστασίου
 12. Διαμόρφωση εξωτερικών τελειωμάτων πισίνας
 13. Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού- αξεσουάρ
 14. Έλεγχος λειτουργίας, δοκιμές ποιότητας νερού

Η ανακυκλοφορία του νερού

Υπερχείλιση με περιμετρικό κανάλι

Η λύση της περιμετρικής υπερχείλισης είναι η πλέον ενδεδειγμένη, αφού το νερό ξεχειλίζοντας παρασύρει όλα τα αντικείμενα που επιπλέουν διατηρώντας την επιφάνεια πάντα καθαρή. Το νερό εισέρχεται συνήθως από τον πυθμένα δημιουργώντας άψογη κυκλοφορία. Ταυτόχρονα δίνει την αίσθηση μιας μικρής λίμνης και ενσωματώνεται άψογα αισθητικά με το περιβάλλον. Για να λειτουργήσει χρειάζεται απαραίτητα μια δεξαμενή υπερχείλισης που κατασκευάζεται υπόγεια κοντά στο μηχανοστάσιο. Είναι επιβεβλημένη στα καμπύλα και πολυγωνικά σχήματα πισίνας.

 

ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ

Ανακυκλοφορία με skimmers

Η ανακυκλοφορία με skimmers είναι απλούστερη κατασκευαστικά και πιο οικονομική αφού δεν χρειάζεται δεξαμενή υπερχείλισης και ενδείκνυται για ορθογωνικές μικρών ή μεσαίων διαστάσεων πισίνες. Το νερό οδηγείται σε ειδικά στόμια (skimmers) που το διοχετεύουν στην αντλία. Ταυτόχρονα το νερό που επιστρέφει στην πισίνα μέσω των στομίων επιστροφής δημιουργεί ρεύματα που οδηγούν τις ακαθαρσίες της επιφανείας προς τα skimmers. Για αυτό η ορθή επιλογή θέσης των στομίων επιστροφής σε σχέση με αυτή των skimmers παίζει αποφασιστικό ρόλο στη σωστή ανακυκλοφορία και καθαριότητα της πισίνας

ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΣΚΙΜΜΕΡ ΣΤΑ ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ